Die Prinsloo Familie

Die direkte stamboom vanaf Adriaan Gerritzoon Prinsloo tot Louwrens Johannes Prinsloo

1680-1956

Soos die geslagte kom en gaan, is daar baie waardevolle inligting oor familievoorgeslagte wat met die tyd afwater en verlore gaan.  Daarom het die behofte ontstaan om van hierdie inligting te boekstaaf en sodoende vir die nageslag te toon uit watter stoffasie die Prinsloos gebou is.

Om volkstrots te kan hê, is dit nodig om eers familietrots te kry.  sonder fmailietrots is dit ‘n mite om te beweer dat jy Afrikanertrots het.  dit is ongelukkig waar dat in elke familie (ook die Prinsloo-familie) ‘swartskape’ is, maar dit is net so waar dat uitstaande mense (selfs helde!) in so ‘n familie-hierargie kan bestaan.  Ons kan baie van hierdie fmailievoorgeslagte as rolmodelle neem om ons eie lewe en die van ons nageslag positief in te rig.  Ons besit immers van hul gene!

Hier word gepoog om die geskiedenis van elke geslag met geskiedkundige/politieke gebeure van daardie periode in te kleur sodat jy ‘n beter begrip kan he van prestasies, uitdagings, motiewe en beweegredes van die familielede op hul lewenstydstip.

Die doel met hierdie familiegeskiedenis

Oopsommend is die doel hiervan om die volgende van die Prinsloos se familiegeskiedenis te staaf –

  • Om te weet waar ons vandaan kom met die oog om te weet wie ons is, en sodoende familietrots te besit.
  • Om vir ons kinders en nageslag inligting oor ons voorvaders deur te gee wat andersins verlore sou gaan, aangesien die meeste hoofsaaklik deur middel van oorlewering bekend is.
  • Om jou, die leser te motiveer om self dieper te delf en meer gedetaileerde inligting te verkry om hierdie aanvanklike weergawe positied aan te vul, te korrigeer of the wysig.
  • Om hopelik die leser te motiveer en te aktiveer om ‘n indiepte navorsing te doen en ‘n professionele Prinsloo-familiegeskiedenis te publiseer.
  • Om ander geskrifte oor die Prinsloo-familiegeskiedenis, waar beskikbaar, ook te lees.

Voorbehoude

  1. Slegs die direkte afstammelinge vanaf Adriaan Gerritzoon Prinsloo tot en met Louwrens Johannes Prinsloo word beskryf, met aanduiding van broers en suster by elke geslag.  By uitsondering word familielede op sytakke beskryf waar uitstaande prestasies of insidente voorgekom het.
  2. Die is nie die doel hiervan om swakhede/wandade en/of skandes van voorgeslagte (wat wel voorgekom het) te beklemtoon nie.  
  3. Hierdie is nie ‘n gedetaileerde navorsingsprojek nie maar ‘n poging om die geskiedenis te beskryf. Inligting is plek-plek skraal met uitsondering die geskiedenis van Willem Petrus Prinsloo, bekend as Willem Pionier of Willem Wragtag, waarvan baie nagevorste inligting beskikbaar is en omdat hy ‘n uitstaande Boerepionier was.

Indeling van die inhoud

Die inhoud hiervan word in vyf dele verdeel:

Deel 1

Die tydperk 1680 – 1880

Adriaan Gerritzoon Prinsloo – Willem Petrus Prinsloo (Willem Spreeu)

Deel 2 Die slag van Bloedrivier
Deel 3

Die tydperk 1820 – 1898

Die leeftyd van Willem Petrus Prinsloo (Willem Wragtag)

Deel 4 Staaltjies rondom Willem Petrus Prinsloo (Willem Wragtag) asook die van die De Langes (skoonfamilie van Willem Wratag)
Deel 5 Familiegeskiedenis van nasate van Willem Petrus Prinsloo (Willem Wragtag)

 

Contact Us

Book a Tour Today!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin eget tortor risus. Nulla porttitor accumsan tincidunt. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Donec rutrum congue leo eget male

Call (255) 352-6258 to schedule

Phone

(255) 352-6258

Address

1234 Divi St. #1000, San Francisco, CA 94220

Email

divinursinghome.com

Follow Us